Werkgevers en Arbodiensten

Wist u dat 1 op de 6 medewerkers tevens mantelzorger is? In zorgorganisaties is dit zelfs 1 op de 4. Bijna de helft van deze medewerkers voelt zich overbelast en ervaart problemen met de combinatie werk en zorgtaken.
Goede en passende afspraken tussen de mantelzorger en de werkgever kunnen oververmoeidheid, stress en burn-out bij de mantelzorger voorkomen. Voor de werkgever betekent dit een lager ziekteverzuim.


Wat kan Mantelzorg Support voor werkgevers betekenen?

  • Individuele ondersteuning van werknemers. De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van de mantelzorger uit handen, zodat deze minder wordt belast. Vaak wordt deze hulp vergoed door zorgverzekeraars.
  • Groepsgewijze ondersteuning van mantelzorgers binnen het bedrijf/de organisatie. Mantelzorg Support biedt workshops aan over de balans in werk en mantelzorg, informatie over verlofregelingen, hulp bij communicatie met collega’s en leidinggevenden.
  • Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Er kan een bedrijfsscan gemaakt worden waarbij het aantal Mantelzorgers binnen het bedrijf in kaart wordt gebracht, de mate waarin zij belast zijn, en de invloed hiervan op het verzuim. Mantelzorg Support kan op basis van deze gegevens de werkgever adviseren met betrekking tot vervolgacties. Mantelzorg Support kan samen met de werkgever mantelzorg beleid ontwikkelen, waarbij aspecten als bedrijfscultuur, communicatie met de mantelzorger, flexibel werken, en bekendheid van verlofregelingen aan bod komen.   

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op, per telefoon +31(0)631990460, mail info@mantelzorg.support.