Mantelzorgers 

De zorg voor een naaste kan veel voldoening geven, maar kan ook veel van u vragen. Heeft u last van tijdsdruk? Vindt u het lastig om mantelzorg te combineren met andere zaken zoals werk, gezin of huishouden? Heeft u moeite met de regelgeving waar u mee te maken krijgt? Bent u vermoeid of heeft u het idee dat u er alleen voor staat? Mantelzorg Support kan meer balans in uw leven brengen door regeltaken van u over te nemen, of door samen met u te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die u ervaart. De ondersteuning wordt verzorgd door een mantelzorgmakelaar of een mantelzorgcoach. 


Wat kan de mantelzorgmakelaar voor u doen?
Een mantelzorgmakelaar neemt in overleg met u regeltaken over, zodat u meer tijd heeft voor de zorg van uw naaste. De regeltaken kunnen betrekking hebben op Zorg, Welzijn, Wonen, Arbeid en Inkomen. Regeltaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Organiseren van benodigde zorg,
  • Organiseren van huishoudelijke hulp,
  • Aanvragen van PGB,
  • Aanvragen van indicaties,
  • Uitzoeken en aanvragen van woningaanpassing,
  • Uitzoeken en regelen van vervoer,
  • Uitzoeken  van wet-  en regelgeving en het in gang zetten van (bezwaar)procedures,
  • Ondersteunen in contacten met uw werkgeverover afstemming van werk en zorgtaken,
  • Overzicht bieden en structureren bij complexe situaties (regiesupport).

De mantelzorgmakelaar is onafhankelijk, kent de sociale kaart, heeft contact met relevante organisaties, en heeft zicht op wet- en regelgeving.

Vergoeding door Zorgverzekeraars:
Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van CZ, DVZ, IAK, Interpolis, IZA, Menzis, Trias, Univé, VGZ en Collectief Zorgzaam vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar.
Neem contact op met uw eigen zorgverzekering voor vragen over de vergoeding.


Wat kan de mantelzorgcoach voor u doen?
De mantelzorgcoach bespreekt met u knelpunten in uw situatie en zoekt samen met u naar oplossingen om te komen tot een wenselijke situatie. Onderwerpen kunnen zijn:

Hoe kun je de zorg voor een naaste zo goed mogelijk vol houden?
Hoe zorg je ook goed voor jezelf?
Hoe betrek je een persoonlijk netwerk bij de zorg?

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op per telefoon +31(0)631990460, mail info@mantelzorg.support.