In Nederland wonen ruim 4 miljoen mantelzorgers.
450.000 Mantelzorgers voelen zich zwaar- of overbelast. 

Mantelzorg Support verleent diensten aan mantelzorgers en anderen die met mantelzorgers te maken hebben, zoals werkgevers en zorg- en welzijnsorganisaties. 

T +31(0)631990460           E info@mantelzorg.support 

 

Wanneer ben je een mantelzorger?    

Je bent mantelzorger als je voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste uit je directe omgeving zorgt. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Je zorgt langdurig en onbetaald voor deze persoon/personen. 


Waar kan de mantelzorger tegen aan lopen?

Veel mantelzorgers hebben te maken met tijdsdruk. Zij vinden het lastig om mantelzorgtaken te combineren met eigen huishouden, gezin en/of werk.De wet- en regelgeving waar mantelzorgers mee te maken hebben is veel en ingewikkeld. Daarnaast kunnen mantelzorgers sociaal-emotionele problemen ervaren. Gevolg kan zijn: vermoeidheid, overbelasting, het gevoel er alleen voor te staan.

 

   

   

  

Wat doet Mantelzorg Support?

Voor de mantelzorger 

Mantelzorg Support kan u in contact brengen met een mantelzorgmakelaar, en Mantelzorg Support begeleidt de mantelzorger bij sociaal-emotionele problemen. Lees meer..

Voor werkgevers, gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties 

Mantelzorg Support is deskundig en innovatief op het gebied van mantelzorg en inzetbaar op verschillende terreinen zoals:

  • Kennis en innovatie: Verzorgen van (team)trainingen, workshops en presentaties over mantelzorg.   Lees meer..
  • Mantelzorgbeleid: advies over mantelzorgvriendelijk beleid en bijdrage aan de uitvoering hiervan. Lees meer..
  • Verzuimpreventie: Ondersteunen van medewerkers die werk en mantelzorg combineren en overbelast (dreigen te) raken.         Lees meer..

  

 

Mantelzorgmakelaar - Mantelzorgcoach - Mantelzorgdeskundige

Voor wie?

Mantelzorgers, Zorgprofessionals, Zorg- en Welzijnsorganisaties, Gemeenten, Werkgevers, Arbodiensten en Ziektekostenverzekeraars. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op per telefoon +31(0)631990460, mail info@mantelzorg.support. 

27603